Odla din framgång med APL

”Arbetsplatsförlagda lärandet ska ge dig en bra inblick i företagandets villkor.”

En del av utbildningen på Bollerup består av APL, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande, för att praktisera din kunskap i verkligheten. Den handlar om minst 15 veckor där du får möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper och prova på hur det är att vara en del av gemenskapen på en arbetsplats.

Det är en chans att odla din framgång och din framtid på en och samma gång. Flera av våra elever har erbjudits jobb efter utbildningen tack vare sin APL, så möjligheterna finns. Genom APL bildar du ditt eget kontaktnät i branschen.

Elever på Bollerup har gott rykte bland många företagare, vilket märks när de letar nya APL platser. Antingen hittar du din plats genom skolans APL-databas eller genom egna kontakter. Självklart får du guidning och hjälp av din handledare att hitta en plats om du vill det. På Bollerup har vi långa och goda relationer med bland annat stora och små lantbruk, gods, veterinäre och diverse hästföretag inom olika grenar – i Sverige såväl som utomlands. Din handledare från skolan besöker dig på din APL-plats. Skulle du, precis som många elever före dig åka utomlands på APL så sker besöken oftast digitalt. Efter APL-perioden utvärderar du din APL-plats och din utveckling där tillsammans med din handledare för att komma fram till vad som kan passa för din nästa APL-period.

Var kan min APL vara?