Frågor
& svar

Stiftelsedriven gymnasieskola

Ca 250 elever pluggar och bor på Bollerup, de inriktar sig antingen på lantbruk eller häst. Här finns utrymme både för dem som vill jobba direkt efter gymnasiet och de som vill plugga vidare, för de som vill ta med sig egna djur och de som inte gör det. På Bollerup är det viktigaste elevernas utveckling, djurens och naturens bästa, gemenskapen som skapar vänskapsrelationer för livet.

Vi finns för att möjliggöra kunskaper och vänskaper för livet

På Bollerup lever vi i samklang med naturen, vi lär oss vad som krävs av samhälle och individ för att leva hållbart, vi gör det i närhet till och med respekt för jordens resurser.

Vi vill vara förebilder inom alla de områden vi är verksamma inom, vare sig det är den viktiga språngbräda ut i vuxenlivet som en gymnasieskola är, ett stuteri eller en mönsteranläggning inom jordbruk.

På Bollerup är alla viktiga, alla som arbetar här och alla som studerar här ska känna meningfullhet och bemötas med respekt. Vi uppmuntrar ett öppet sinnelag, nytänkande, nyfikenhet och kritiskt tänkande. Vi eftersträvar att alla, medarbetare och elever, ska genomföra varje uppdrag med det allvar och den arbetsglädje som krävs för att uppnå kvalitet.

På Bollerup har vi en envis tro på att alla kan utveckla kunskaper, förmågor och goda attityder. Vi tror att höga förväntningar, vardagsglädje och en känsla av samhörighet borgar för att människor kan uppnå sin fulla potential.

Vi finns för att möjliggöra kunskaper och vänskaper för livet.