Frågor
& svar

Stiftelsedriven gymnasieskola

Ca 250 elever pluggar och bor på Bollerup, de inriktar sig antingen på lantbruk eller häst. Här finns utrymme både för dem som vill jobba direkt efter gymnasiet och de som vill plugga vidare, för de som vill ta med sig egna djur och de som inte gör det. På Bollerup är det viktigaste elevernas utveckling, djurens och naturens bästa, gemenskapen som skapar vänskapsrelationer för livet.

Vänskap och kunskap

Här på Bollerup har vi utbildat människor inom natur- och lantbruksyrken i över 100 år.  Idag är vi Sveriges största skoljordbruk och vi är dessutom ensamma med att ha ett aktivt stuteri inom skolområdet. Bollerup är en friskola men eftersom vi ägs av en stiftelse så går eventuellt överskott alltid tillbaka till skolan och eleverna. När det gäller studieresultat så ligger vi bland de tio bästa bland Sveriges alla gymnasieskolor. Vi har ett omfattande kursutbud vilket ger stora valmöjligheter för eleverna. Naturbruksprogrammet är basen i utbildningen och grundläggande behörighet till universitet och högskola är grunden. Här finns det möjlighet att välja mellan två olika inriktningar; Häst eller Lantbruk.

123A5368 copy