Frågor
& svar

Stiftelsedriven gymnasieskola

Ca 250 elever pluggar och bor på Bollerup, de inriktar sig antingen på lantbruk eller häst. Här finns utrymme både för dem som vill jobba direkt efter gymnasiet och de som vill plugga vidare, för de som vill ta med sig egna djur och de som inte gör det. På Bollerup är det viktigaste elevernas utveckling, djurens och naturens bästa, gemenskapen som skapar vänskapsrelationer för livet.

Gemenskap och respekt i naturskön miljö

På Bollerup är elevernas, naturens och djurens bästa i fokus, Rektor Ingrid Landen om kulturen på Bollerup:

“Vi jobbar hårt för att hålla högt i tak och skapa en respektfull miljö fylld med medkänsla. Vi vill att Bollerup ska vara en trygg plats. Jag har ett uttryck som jag tycker symboliserar hur vi är; håll i, håll om, håll ut. Det säger mycket om hur vi tacklar eventuella problem, alltid med elevens långsiktigt bästa i åtanke. Men det är inte bara lärare och medarbetare som skapar trygghet, den otroligt starka gemenskapen jag upplever att eleverna finner sinsemellan på Bollerup betyder minst lika mycket. Många får vänner för livet under sin tid hos oss.”