VD / Skolchef

0417-18 502

Ekonomichef

0417-18 503

Rektor

0417-18 518

Biträdande rektor

0417-18 506

Studie- och yrkesvägledare

0708 38 50 01

Kurator

0417-18 519

Skolsköterska

0417-18 528

Fastighetschef

0417 -18 530

Stuterichef

0708 38 50 24

Speciallärare

0417-18 514

Specialpedagog

0417-18 539