Gymnasielärare i svenska, engelska och tyska Vi söker en legitimerad gymnasielärare till en tillsvidare anställning på 60%. Tjänstens kan anpassas till sökandes behörighet och flera ämneskombinationer är möjliga med språken  engelska/tyska/svenska. I tjänsten ingår även mentorskap samt övriga vanliga förekommande arbetsuppgifter för lärare. Vi söker dig med: – Gymnasielärarexamen – Lärarlegitimation – Erfarenhet av undervisning […]

Gymnasielärare i matte och fysik Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i matte och fysik. Bollerup behöver gymnasielärare under följande undervisningstimmar läsåret 21/22. Ma2:  2 timmar per vecka Fy 2:  2,5 timmar per vecka Fy 1:   3 timmar per vecka endast under vårterminen -22 Du kan med fördel kombinera timmarna på Bollerup med annan […]

Lantarbetare, fast anställning Vi söker en lantarbetare till en fast heltidstjänst på Bollerup. Du kommer att arbeta med skötsel av hela växtföljden på Bollerup, såsom plöja, harva, så och skörda med våra maskiner. I tjänsten ingår att hjälpa till vid undervisningen av skolans 250 gymnasieelever och praktiska arbetsuppgifter inom vår djurproduktion och på lantbruksgymnasiet. Vi […]

Bollerup Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium investerar i modernt grisstall för 20 miljoner kronor.   För att möta den ökande efterfrågan på Svenskt kött och för att möta lantbruksnäringens behov av kompetent arbetskraft har Bollerup beslutat att investera i ett modernt stall för smågrisproduktion. Bollerups Lantbruksinstitut drivs av en stiftelse och har som ett av ändamålen att […]

Intresseanmälan