Ansökningsperiod 15 januari – 15 februari

Så här söker du till Bollerups Naturbruksgymnasium

Du gör din ansökan via webbtjänsten på denna länken skanegy.se.  Kommer du inte från Skåne kontaktar du din studie- och yrkesvägledare (SYV).  Kommer du från ett annat land eller inte går i skolan kontaktar du antagningen i Trelleborg på antagning@trelleborg.se för att få inloggningsuppgifter.

Sista ansökningsdagen är 15 februari.

Ansökningskoder

Häst 

Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning med NA kurser
– ansökningskod: NBHAT-BOL-F (ange inriktning NA )

Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning Hållbarhet och Företagande
– ansökningskod: NBHAT-BOL-F (ange inriktning HF )

Naturbruksprogrammet särskild variant, Unghästutbildning, Den unga hästens utveckling:
– ansökningskod: NBHATVθR-BOL-F 

Lantbruk 

Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk med NA kurser:
– ansökningskod: NBLAN-BOL-F (ange inriktning NA)

Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk Hållbarhet och Företagande:
– ansökningskod: NBLAN-BOL-F (ange inriktning HF)

Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk:
– ansökningskod: NBLAN-BOL-F (ange inriktning NB)

Omvalsperiod 25 april – 15 maj

Vill du göra ett omval kontaktar du din SYV.

Antagningsbesked

Preliminärantagningen är den 15 april – har du inte fått något besked kontakta antagningen i Trelleborg antagning@trelleborg.se. Besked skickas hem till sökande utanför Skåne.

1 juli kan du som sökt till höstens gymnasieutbildning se ditt antagningsresultat på skanegy.se –  har du inte fått något besked kontakta antagningen i Trelleborg antagning@trelleborg.se. Besked skickas hem till sökande utanför Skåne.

Sent omval 12 aug – 11 sept

Om du vill göra ett sent omval till Bollerup gör du detta på webben skanegy.se under perioden 12 aug kl 08:00 – 11 sept.
Du som gör ett sent omval måste skriva ut kvittensen, skriva under och skicka undertecknad kvittens till ditt antagningskansli innan ditt val godkänns.

Kommer du utanför Skåne kontakta din studie- och yrkesvägledare (SYV). Kommer du från ett annat land eller inte går i skolan kontaktar du antagningen i Trelleborg på antagning@trelleborg.se för att få inloggningsuppgifter.

Varmt välkommen till oss!