Telefonnr: 0417 – 30 000
Mail: info@veterinarernapabollerup.se

 

Det är en stor trygghet att ha veterinär stationerade på Bollerup.
Veterinärerna på Bollerup arbetar både med lantbruksdjur, häst och smådjur.