Naturbruksprogrammet Lantbruk

är för dig som vill ha en bred lantbruksutbildning för arbete/yrkesliv inom lantbruk. Det ger även behörighet för vidare studier till de kortare högskoleutbildningarna eller till yrkeshögskola, som bland annat lantmästare, agrotekniker och driftsledare.

Du kan läsa hela eller delar av fördjupningen inom lantbruk (växtodling, mjölk/nöt, gris).

Du får mycket kunskaper om ekonomi, företagande och entreprenörskap.

Klicka här för att läsa mer i vår broschyr om vilka kurser du läser samt valbara kurser.