Med elevernas och medarbetarnas egna ord

Bollerup drivs av en stiftelse vilket gör att alla intäkter kommer eleverna till godo och alla beslut fattas med elevernas bästa i åtanke. Det finns en speciell kultur av stark gemenskap och omhändertagande på Bollerup, både elever och lärare pratar om Bollerup som en trygg plats där man skaffar vänner för livet.

“På Bollerup får man vara som man vill. Även om jag hade lite svårt att greppa Bollerupkulturen i början kan man inte annat än älska den efter ett tag. Det kommer att vara tre år av fina minnen och fina människor från en fin plats jag aldrig kommer glömma.” Elin Mo, fd student.

Platsen är inte bara trygg utan dessutom anrik och vacker; naturen, borgen, slottet, de bevarade gamla stallarna och den stora lantbruksarealen skapar tillsammans en väldigt speciell miljö.

“Åh, slottet, borgen och de gamla stallarna! Det är ju en lite sagolik plats.” Mikaela Bergström fd student.

Men allra viktigast är såklart utbildningen. Bollerup sätter stor stolthet vid sin höga kvalitet på utbildning och lärare. Oavsett om det gäller häst eller lantbruk, teoretisk eller praktisk undervisning, kunskapsmässig eller personlig utveckling för eleverna.

“Min inställning som ledare är att jag förväntar mig att lärarna har höga förväntningar på eleverna. Att vi tror på dem. På riktigt.” Lena Tjellander, rektor.