Läger på Bollerup år 2022

Läger för personer med högfungerande Autism/Asperger, 12-20 år,
27 juni – 1 juli  2022

Läger för personer med funktionsvariation, 12-20 år,
4 juli – 8 juli 2022

Läger för personer med funktionsvariation, från 24 år
11 juli – 15 juli 2022

Frågor angående lägrens innehåll besvaras av:
Bengt Nilsson på e-post: bollerupslagret@hotmail.se