Läger på Bollerup år 2020

Information om läger som kommer att hållas under sommaren 2020 kommer att läggas ut under våren 2020

Frågor angående lägerna besvaras av:
Bengt Nilsson på e-post: bollerupslagret@hotmail.se