Läger på Bollerup år 2020

Läger för personer med högfungerande Autism/Asperger, 12-20 år, 22 juni – 26 juni 2020

 

Läger för personer med funktionsvariation, 12-23 år, 29 juni – 3 juli 2020 

 

Frågor angående lägerna besvaras av:
Bengt Nilsson på e-post: bollerupslagret@hotmail.se