Vänskap och kunskap

Här på Bollerup har vi utbildat människor inom natur- och lantbruksyrken i över 100 år.

Idag är vi Sveriges största skoljordbruk och vi är dessutom ensamma med att ha ett aktivt stuteri inom skolområdet.

Bollerup är en friskola men eftersom vi ägs av en stiftelse så går eventuellt överskott alltid tillbaka till skolan och eleverna. När det gäller studieresultat så ligger vi bland de tio bästa bland Sveriges alla gymnasieskolor.

Vi har ett omfattande kursutbud vilket ger stora valmöjligheter för eleverna.

Naturbruksprogrammet är basen i utbildningen och grundläggande behörighet till universitet och högskola är grunden. Här finns det möjlighet att välja mellan två olika inriktningar; Hästhållning eller Lantbruk.