Seminstationen på Bollerup

Seminstationen kommer att ha sin mottagning mittemot hästkliniken för ston som inte är uppstallade på Bollerup.
Parkeringen hänvisar till grusplanen vid ridbanan. Vi vill INTE ha bil och släp hela vägen längs med gröningen eller byggnaderna. Se karta nedan (klicka på bilden för större bild).

Uppstallningen sker som förra året uppe i Mejeriet.

Alla ston ska tempas innan ni kommer till seminstationen.
Ni kommer också få skriva i en hästägarförsäkran på plats på Bollerup

Hingsten Diamond Spring 9512 kommer att finnas på Bollerup seminstation på Al och TAi.
För beställning av sperma ring Maria 0708 38 50 42 innan kl 11 måndag, onsdag och fredag.
För mer info/bilder om hingsten klicka här


Säsongstider år 2022

Seminsäsongen startar den 4 april och varar till den 12 augusti på Bollerup.
Vi kommer inte ta inte emot några nya ston efter 30/6.
Vi tar emot ett begränsat antal embrytransfer och frysston, ska bokas senast 15/5 samt ring och boka 2 veckor innan ni vill komma med erat sto.

Tider för gyn-undersökningar:
07.00-8.30 uppstallade sto
08.30-9.30 sto utifrån på Semin
Om hingsten man har valt måste beställas en speciell tid så tar vi hänsyn till det och ordnar det med respektive sto-ägare, tex när man ska ha sperma från en hingst som står i utlandet så är det andra dagar vi måste kolla ditt sto för ev beställning i tid innan en helg.

Semineringar sker normalt dagen efter gynundersökningen vid färsk semin, men är beroende av vilken hingst man väljer och typ av semin (färsk eller fryst).
Ansvariga för Bollerups seminstation är veterinär Josefin Larsson och veterinär Maria Carlson, som seminerar FAI, TAI, AI. Maria Blad seminerar AI och TAI.

Som stoägare har ni ansvar för stoets olika gynundersökningar.
Ni får ett sms från StudIT när erat sto är färdig seminerat och även vilken dag vi vill kolla erat sto igen.
Alla SWB ston kommer också fyllas i på www.språngrulla.se, där kan ni se alla semineringar och dräktighetskoller. Vi vill att ni innan ert första besök här lägger in stoet på språngrulla om ni ska betäcka med SWB-hingst/hingst som finns på språngrulla.

I stationsavgift och veterinäravgift ingår dräktighetsundersökningar vid cirka 17, 32 och 90 dygn. I vissa fall, som för exempel tvillingrisk, kontrolleras stoet fler gånger. Det ingår 3 st dräktighetsundersökningar i veterinäravgiften. Vill man göra fler undersökningar så debiteras dom separat.

Vi kommer ha uppsamlingstillfällen för 90 dagars koll för de hästar som behöver kontrolleras efter den 12 augusti. Under säsongen sker dessa kontroller på ordinarie gyn tider, mån-ons-fre 8:30-9:30. Gyn-undersökningar utanför dessa tider kommer att debiteras separat.

Uppsamlingstillfällen 2022:
Onsdagen 24 augusti kl 08:30
Onsdagen 31 augusti kl 08:30
Onsdagen 7 september kl 08:30

Dessa tider kan ändras beroende på när stona blir seminerade, så håll koll på hemsidan ang datum för 90 dagars koll efter säsongens slut.

Vi vill veta senast dagen innan om ni vill komma och kolla ert sto vid färsk semin, för frys semin samt embryotransfer gäller bokning minst 2 veckor innan och stoet ska komma på en måndag för första gynundersökning. Detta för att vi ska kunna planera vår verksamhet så bra som möjligt. Ni mailar, ringer eller sms:ar till Maria Blad stationsansvarig: 0708 38 50 42, semin@bollerup.se.

Vid seminering med fryst (FAI) och Embryotransfer.
Vi kommer ta emot frysston och ston för embryotransfer. Om man vill ha frysto eller göra embryotransfer hos oss så KRÄVS det bokning i förväg, vi kommer ta emot begränsat antal frysston i år så va noga med att boka in ert sto.
Embrytransfer och frysston, ska bokas senast 15/5. Ring och boka 2 veckor före ni vill komma med ert sto.
De undersöks på måndag morgonen och följs sedan. Alla ston som ska ha fryst semin stallas upp på Bollerup, då det kan bli flera undersökningar per dygn när de är i tätt på semineringstidspunken.

Hämta och lämna ston på uppstallning:
På uppstallningen ingår havre, betfor, hösilage, halm.
Hästarna har daglig utevistelse i egna rasthagar med grus.

Ditt sto som står uppstallat på Bollerup tills det att stoet blivit seminerad och klar för att åka hem tar vi ut en kostnad. Blir stoet kvar efter semineringen dubblas uppstallningskostnaden

Måndag-fredag 07.30-16.30
Lördag-söndag 07.30-10.00, 15.00-16.30
Om dessa tider inte passar hör med Maria, så ser vi vad vi kan ordna!

För samtliga ston som lämnas på stationen måste passen lämnas kvar då detta är ett krav från Länsstyrelsen. Passen kommer förvaras i ett kassaskåp och kvitteras ut när ni hämtar ert sto.

Tidskrävande extra tjänster
När vi gör något extra med erat sto el. ev föl som är med på seminstationen.  Ex. så som sprutas, tvätta fölets rumpa från tex diarré, skicka tillbaka ev. kvävekärl till hingststation, kör och hämtar sperma åt er (då tillkommer även milersättning).

Kontakt:
Stationsansvarig: Maria Blad tel 0708 – 38 50 42 telefontid: kl 07.00 – 17.00, mail: semin@bollerup.se
Stuterichef Niclas Magnusson 0708 38 50 24, niclas.magnusson@bollerup.se

Stationskostnader 2022  (exklusive moms)

Stationsavgift färsk semin, 1 700 kr (faktureras av Bollerup)
Stationsavgift fryst semin, 3 500 kr (faktureras av Bollerup)

Priser under tiden stoet semineras

Uppstallning för ston utan föl, 200 kr/dygn (faktureras av Bollerup)
Uppstallning för ston med föl, 240 kr/dygn (faktureras av Bollerup)
Daguppstallning för ston med föl, 120 kr/dag (faktureras av Bollerup)
Daguppstallning för ston utan föl, 100 kr/dag  (faktureras av Bollerup)

Priser när stoet är färdig seminerat
Uppstallning för ston utan föl,
400 kr/dygn (faktureras av Bollerup)
Uppstallning för ston med föl,
480 kr/dygn (faktureras av Bollerup)
Daguppstallning för ston med föl,
120 kr/dag (faktureras av Bollerup)
Daguppstallning för ston utan föl, 
100 kr/dag  (faktureras av Bollerup)

Veterinäravgift
AI, TAI 2 200 kr  (faktureras av Veterinärerna på Bollerup)
Veterinäravgift FAI, 7000 kr  (faktureras av Veterinärerna på Bollerup)
Embryotransfer: Pris vid förfrågan
Tidskrävande extra tjänster som görs av Bollerups personal debiteras med timersättning om 350 kr/tim.
Kostnader för transporter av semin och andra veterinära kostnader tillkommer.
Alla priser är exklusive moms.

Veterinärerna och Bollerup skickar separat räkningar på stations och veterinäravgifter.

I veterinäravgiften ingår upptill 3 försök, ytterligare försök debiteras separat.
Kostnad för veterinära behandlingar (bakt.prov, sköljning mm) tillkommer. Debiteras separat av Veterinärerna på Bollerup.