Frågor
& svar

Stiftelsedriven gymnasieskola

Ca 250 elever pluggar och bor på Bollerup, de inriktar sig antingen på lantbruk eller häst. Här finns utrymme både för dem som vill jobba direkt efter gymnasiet och de som vill plugga vidare, för de som vill ta med sig egna djur och de som inte gör det. På Bollerup är det viktigaste elevernas utveckling, djurens och naturens bästa, gemenskapen som skapar vänskapsrelationer för livet.

Med innovation som arv

Att Bollerup drivs som stiftelse utan vinstintresse gör att alla beslut kan tas med elevernas bästa för ögonen, rektor Lena Tjellander säger:

“Det finaste vi har på Bollerup är våra ungdomar, att vi är en stiftelse gör att jag kan se dem i ögonen och säga att allt vi gör är för deras skull.”

Bollerups Lantbruksinstitut drivs av stiftelsen Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut Bollerup, som bildades genom Tage Ludvig Sylvans testamente i slutet av 1800-talet. Verksamheten startade 1902 och uppdraget var då att driva Bollerups gård i utbildnings- och forskningssyfte.

Sylvan uttalade i sitt testamente:

”Jag anser, att ett lantbruksinstitut bör vara, jämte en mönsterfarm, där var och en utan skolgång kan se, huru lantbruk bör ändamålsenligt ställas och bedrivas, ett experimentalfält och en agrikulturkemisk försöksanstalt. Vad angår egendomens brukningssätt, så bör det huvudsakligen avse kreatursavel, för att kunna föregå med exempel, huru hästar och boskap bör uppfödas, och Institutet kunna förse orten med dugliga vagns- (icke kapplöpnings) hästar och goda mjölkkor.

Bollerup-kohuvud