Sveriges största varmblodsstuteri

Bollerup har under flera år varit Sveriges största varmblodsstuteri. Vår hästpersonal har gedigen hästutbildning och lång erfarenhet. Här finns även en veterinärklinik och seminstation.

Bollerup häst avel

Lantbruket på Bollerup

Bollerups lantbruk är mångfacetterat då vi är specialiserade inom flera olika områden, allt för att kunna erbjuda eleverna möjligheter att prova på flera olika produktionsinriktningar. Vi har till exempel  mjölk-, nöttkötts-, griskötts- och växtodlingsproduktion samt även avel inom nöt, gris och häst.

Växtodlingen producerar i huvudsak foder till gårdens omfattande djurproduktion, men även raps och sockerbetor till försäljning. Vi har även  skogsproduktion och skogsvård i liten skala.

Alla produktionsinriktningar strävar efter att ge eleverna så bra inblick i verkligheten som möjligt för att på bästa sätt förberedas inför arbetslivet och livet utanför skolan, till exempel storleken på våra anläggningar ungefär av samma omfattning som många producenter har idag.

För att möta den ökande efterfrågan på Svenskt kött och för att möta lantbruksnäringens behov av kompetent arbetskraft har Bollerup beslutat 2021 att investera i ett modernt stall för smågrisproduktion.