Välkommen till andra numret av Bollerupsbladet

– ett magasin om vad som händer på Bollerups Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium