Frågor
& svar

Våra lantbruksinriktningar

Natursköna omgivningar, 150 mjölkkor, 50 Simmental, 350 suggor, 80 tackor, 30 traktorer, fyra traktorsimulator, fyra lastmaskiner och tre skördetröskor, 720 hektar. Vad mer kan en blivande lantbrukare begära?

Lantbruket på Bollerup

Bollerups lantbruk är mångfacetterat då vi är specialiserade inom flera olika områden, allt för att kunna erbjuda eleverna möjligheter att prova på flera olika produktionsinriktningar. Vi har till exempel  mjölk-, nöttkötts-, griskötts- och växtodlingsproduktion samt även avel inom nöt, gris och häst.

Växtodlingen producerar i huvudsak foder till gårdens omfattande djurproduktion, men även raps och sockerbetor till försäljning. Vi har även  skogsproduktion och skogsvård i liten skala.

Alla produktionsinriktningar strävar efter att ge eleverna så bra inblick i verkligheten som möjligt för att på bästa sätt förberedas inför arbetslivet och livet utanför skolan, till exempel storleken på våra anläggningar ungefär av samma omfattning som många producenter har idag.

För att möta den ökande efterfrågan på Svenskt kött och för att möta lantbruksnäringens behov av kompetent arbetskraft har Bollerup beslutat 2021 att investera i ett modernt stall för smågrisproduktion. Klicka HÄR för att läsa mer här om investeringen

Bollerup rapsfält