Bollerup Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium investerar i modernt grisstall för 20 miljoner kronor.

 

För att möta den ökande efterfrågan på Svenskt kött och för att möta lantbruksnäringens behov av kompetent arbetskraft har Bollerup beslutat att investera i ett modernt stall för smågrisproduktion.

Bollerups Lantbruksinstitut drivs av en stiftelse och har som ett av ändamålen att ligga i teknikutvecklingens framkant. Bollerup har idag en helintegrerad smågrisproduktion med 336 suggor och drygt 2000 slaktsvinsplatser. Det befintliga suggstallet kommer att ersättas med en nybyggnation. Stallarna kommer att hålla en hög teknisk standard och tillgodose såväl djurens behov av god levnadsmiljö som människornas arbetsmiljö.

Bollerups elever kommer att utbildas i ett modernt och effektivt djurstall som tar stor hänsyn till djurvälfärden. Eleverna är genom sin utbildning delaktiga i hela kedjan kring uppfödning av smågrisar Den börjar med växtodling och produktion av foder och ströhalm, till att återföra gödsel för att förbättra jordmånen. Samarbetet med externa leverantörer av foder, slakterier samt återförsäljare i dagligvaruhandeln gör att eleverna får kunskaper om hela värdekedjan från jord till bord.

Parallellt med byggstarten har Bollerup tecknat ett nytt avtal med KLS Ugglarps, och kommer att ingå som en del av varumärket ”Skånska Gårdar”.

”Vi tycker det är otroligt positivt med denna investering, både för branschen och för oss på KLS Ugglarps. Det skapar förutsättningar och ingjuter framtidstro för kommande generationers lantbrukare. Vi är väldigt stolta över detta samarbete och möjligheten att få vara delaktiga tillsammans med Bollerup och framtidens lantbrukare. Vi på KLS Ugglarps önskar Bollerup all lycka till med investeringen.”
– Jonas Tunestål, VD KLS Ugglarps

”Att en lantbruksskola satsar på en ny modern grisanläggning ser vi från Sveriges Grisföretagare mycket positivt på. En av den största utmaningen svensk grisproduktionen har att säkra upp framtida arbetskraft. Detta är ett steg i rätt riktning, vi önskar Bollerup all lycka med investeringen.”
– Mattias Espert, vice ordförande Sveriges Grisföretagare

Simon Blixt, VD
vd@bollerup.se
0708385002