Arbetsplatsförlagt lärande, i Sverige eller utomlands

APL (ArbetsPlatsförlagt Lärande) är ett spännande sätt att komma i närkontakt med det yrke du funderar på. I utbildningarna på Bollerup ingår APL som en naturlig del och du har möjlighet att själv komma med förslag på praktikplats.

Det finns alltid en handledare på din praktikplats och du kommer att ha med dig uppgifter som du ska lösa under praktikperioden. APL omfattar totalt 15 veckor, och följande gäller:

Häst – praktikplatsen ska vara inom inriktningen, d v s en hästverksamhet med ca 10 hästar.

Lantbruk – praktikplatsen ska vara inom inriktningen och helst en arbetsplats med anställd personal.