När du kontaktar Bollerup via kontaktformulär, mail eller anmälningsblankett behöver vi ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter. I alla fall där samtycke lämnats gäller följande för behandlingen av dina personuppgifter:


“Jag samtycker till behandling av personuppgifter enligt GDPR (Dataskyddsförordningen) och har informerats om mina rättigheter enligt följande:”

■ Bollerup behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen).

■ Dina uppgifter kommer behandlas för att hantera din fråga/ditt ärende om prao/prova-på-läger/skuggning/jobbmöjligheter etc, inskickat via vårt kontaktformulär på Bollerups hemsida bollerup.se eller via våra anmälningsblanketter. Uppgifterna kan också komma att behandlas av andra skäl som då skriftligen anges i samband med att ett samtycke efterfrågas.

■ Vi behandlar dina uppgifter med ditt samtycke.

■ Bollerup samt de av våra personuppgiftebiträden som berörs kan komma att ta del av dina uppgifter.

■ Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs för att uppfylla ändamålet eller till dess att ditt samtycke återkallas.

■ Du har som registrerad rätt att begära rättelse, radering samt begränsning av behandlingen av dina uppgifter, kontakta oss i sådant fall.

■ Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, kontakta oss då och meddela detta.

■ För kontakt med Bollerup kan du antingen ringa 0417-18500, maila på info@bollerup.se eller gå in på vår hemsida bollerup.se.

■ Om du inte är nöjd med informationen eller hur vi behandlat dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.