Maxad praktik och nödvändig teori

Detta programmet kommer inte att starta läsåret 21/22.

Yrkesintroduktionsutbildningen är treårig och är uppbyggd kring att lära genom praktiskt arbete. Huvudmoment i utbildningen är lantbruk, djur (ko, gris, får) skog och maskiner.

Yrkesintroduktion på Bollerup vänder sig till dig som är intresserad av naturbruk men inte är behörig till ett yrkesprogram.

Du får en skräddarsydd yrkesinriktad utbildning med hög grad av individanpassning som ger dig en bra möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Du kommer att läsa kurser som direkt kan kopplas till ett yrke.

Yrkesintroduktion är integrerat med det nationella programmet, vilket innebär att du kommer att ingå i en klass tillsammans med övriga elever som läser på Naturbruksprogrammet. I din individuella studieplan framgår om du kommer att läsa hela eller delar av yrkesämnena. Studieplanen görs i samråd med dig, dina vårdnadshavare och skolan.

Du, din handledare och lärare har kontakt under din APL för att stödja och följa upp ditt lärande. Senare delen av utbildningen kommer att vara praktikförlagd.

Skolan arbetar målinriktat med att bygga upp förtroendefulla relationer, på så vis kommer du att gradvis utveckla ditt självförtroende och din självständighet.

Efter avslutad utbildning kommer du att vara bra rustad för arbetslivet.

Följande inriktningar på yrkesintroduktion erbjuder Bollerup. Dess utbildningar individanpassas efter dina förutsättningar och mål.

    • Lantbruk / Växtodling
    • Lantbruk / Djur 

      Ring vår SYV på  tel 0417 – 18508 eller lägg ett mail till info@bollerup.se så berättar vi mer om utbildningen, hjälper er med ansökan och kontakt med hemkommunen