Lena Tjellander, rektor

Rektor på Bollerup

“Min uppgift som rektor är att säkra elevernas resultat genom lärarna. Jag är stolt över att Bollerup har lärare som bryr sig så mycket om eleverna, både om deras resultat och om dem som människor. Vi har lärare som förstår att det krävs det där lilla extra.”

Lena har själv varit lärare på Bollerup i många år och blev efter en period som utbildningsledare utsedd till rektor.
“Jag tror att det viktigaste som rektor är att ha ett kommunikativt och demokratiskt ledarskap, att vara så tydlig som det bara går i en händelserik miljö. Vi jobbar hårt för att hålla högt i tak och skapa en respektfull miljö fylld med medkänsla. Vi vill att Bollerup ska vara en trygg plats.”

Lena Tjellander Rektor
Att Bollerup är en stiftelse där alla intäkter kommer elever och medarbetare till godo menar Lena är en av anledningarna att Bollerup är en bra skola och arbetsplats.

“Det finaste vi har på Bollerup är våra ungdomar, att vi är en stiftelse gör att jag kan se dem i ögonen och säga att allt vi gör är för deras skull.”

Lena förklarar också att uttrycket alla är lika viktiga verkligen omsätts i praktiken på Bollerup.
“Jag har ett uttryck som jag tycker symboliserar hur vi är; håll i, håll om, håll ut. Det säger mycket om hur vi tacklar eventuella problem, alltid med elevens långsiktigt bästa i åtanke. Men det är inte bara lärare och medarbetare som skapar trygghet, den otroligt starka gemenskapen jag upplever att eleverna finner sinsemellan på Bollerup betyder minst lika mycket. Många får vänner för livet under sin tid hos oss.”

Men utgångspunkten är alltid att alla elever kan uppnå precis det de vill.
“Min inställning som ledare är att jag förväntar mig att lärarna har höga förväntningar på eleverna. Att vi tror på dem. På riktigt.”