John Gränsbo, fd student

“Jag är mer eller mindre uppväxt i traktorn så lantbruksgymnasium var en självklarhet för mig, jag besökte flera för att göra ett bra val. När jag kom till Bollerup kändes det helt rätt, jag visste direkt att det var platsen för mig. De vackra byggnaderna och den välkomnande stämningen minns jag väl från första besöket.”

John Gränsbo är uppväxt på lantbruket som driver Gränsbo Potatis, i Vellinge. Han och hans syskon planerar att så småningom driva företaget men först är de noga med att skaffa sig rätt kunskaper och erfarenheter.
“Vi har valt olika vägar utifrån våra olika personligheter. Jag är praktisk lagd och trivs därför väldigt bra i miljön på Bollerup, att bo mitt i själva lantbruket, att få lära sig allt praktiskt som kommer krävas av mig, men samtidigt ha möjligheten att läsa vidare på tex Alnarp, eftersom utbildningen samtidigt är högskoleförberedande.”

123A5792-copy-web
John är nöjd med sitt val av skola, han lyfter fram den stora arealen, det faktum att allt är samlat som i ett litet samhälle och de många lärorika studiebesöken. Men allra mest pratar han om gemenskapen.

“Det är en trygg miljö på Bollerup, vi ser till att både välkomna och ta hand om varandra. Jag är inte den mest pratsamma typen men vi alla är i samma sits så det blev det snabbt lättare, eftersom vi bor tillsammans lär vi på kort tid känna varandra utan och innan. Det är många jordnära människor som läser på Bollerup, vi har liknande intressen och efter tre år tillsammans kommer vi att vara vänner för livet.”

Även om människorna är det John pratar sig mest varm om har även maskinerna en plats i hans hjärta.
“Det finns både nya fina maskiner och gamla traktorer, man får testa det mesta. Dessutom har vi utbildning i verkstad där vi bland annat lär oss att svetsa, så att vi kan laga maskinerna när det behövs. “

Förutom studiebesöken hos andra lantbruk kommer företag till skolan för att visa upp eller lära ut olika saker, men även de rent sociala aktiviteterna är viktiga menar John.
“Det finns en öppenhet för att komma med förslag, självklart går inte allt igenom, men nyligen fick vi en paintbollbana, något vi önskat. Vi elever vet att vi åtminstone blir lyssnade på.”

Bollerup, som har både lantbruk- och hästinriktning, har ytterligare en fördel när det kommer till det sociala enligt John.
“Det mesta blir ju helt klart roligare när det är en mix av killar och tjejer. Det ska jag inte sticka under stol med.”