Antagningsbesked

1 juli 2019 kan du som sökt till höstens gymnasieutbildning se ditt antagningsresultat på skanegy.se.
Inloggningsuppgifter skickas hem till din folkbokföringsadress.

Omvalsperiod 25 april – 15 maj !

Så här söker du till Bollerups Naturbruksgymnasium

Du gör din ansökan via webbtjänsten på denna länken skanegy.se.  Kommer du inte från Skåne kontaktar du din studie- och yrkesvägledare (SYV).  Kommer du från ett annat land eller inte går i skolan kontaktar du antagningen i Trelleborg på antagning@trelleborg.se för att få inloggningsuppgifter.
Sista ansökningsdagen är 15 februari. Omvalsperiod 25 april – 15 maj. Slutlig antagning 1 juli.

Här är koderna du behöver för att söka:

Yrkesprogram:

Häst 

Naturbruksprogrammet inriktning Djur, Häst med NA kurser:
(Yrkesutgång: Häst – ridning och körning)
– ansökningskod: NBDJU-BOL-F (ange NA)

Naturbruksprogrammet inriktning Djur, Häst med SA kurser:
(Yrkesutgång: Häst – ridning och körning)
– ansökningskod: NBDJU-BOL-F (ange SA)

Naturbruksprogrammet särskild variant, Unghästutbildning, Den unga hästens utveckling:
(Yrkesutgång: Hästskötare med inriktning uppfödning och unghästhantering)
– ansökningskod: NBDJUV0R-BOL-F

Lantbruk 

Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk:
(Yrkesutgång: Lantbruk – Växter och djur)
– ansökningskod: NBLAN-BOL-F

Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk med NA kurser:
(Yrkesutgång: Lantbruk – Växter och djur)
– ansökningskod: NBLAN-BOL-F (ange NA)

Introduktionsprogram:

Yrkesintroduktion inriktning Lantbruk:
– ansökningskod: IMYNB-BOL-F

Gymnasiesärskola:

Skog, mark och djur:
– ansökningskod: SKSKO-BOL-F

Varmt välkommen till oss!