Fredrik Havglim, lärare

lärare i biologi och naturkunskap på Bollerup

“Bollerupsandan är speciell! Det finns en öppenhet både mellan lärarna men även mellan lärare och elever på Bollerup. Att livet levs på skolan ger ett större engagemang naturligt än på en vanlig skola, ett engagemang hos eleverna som lärarna möter upp. Min upplevelse är att jag och mina lärarkollegor tycker att det är genuint roligt att jobba med ungdomar, jag tror att det krävs för att passa in på Bollerup.”

Fredrik som jobbat på Bollerup i åtta år pratar sig varm om sin arbetsplats, han använder uttryck som; härlig stämning, glad och hjärtlig gemenskap, en andra familj.
“Jag skulle säga att Bollerup är en trygg plats som öppnar många dörrar, vi ger eleverna möjligheter att förbereda sig väl både för yrkeslivet och för fortsatta studier för de som vill lägga ned mer energi än genomsnittet. För att inte tala om nätverket studenterna tar med sig ut i livet. Tre år på Bollerup ger många vänner för livet men också många bra kontakter för det framtida arbetslivet.”

Fredrik Havglim
Ytterligare en aspekt Fredrik gärna lyfter fram är möjligheten till personlig mognad som kommer med det ansvar eleverna måste ta på Bollerup som internat.

“Dels lär sig ungdomarna på ett intensivt sätt hantera olika typer av relationer eftersom de bor tillsammans, dels lär de sig tidigare än många andra att ta ansvar för sin egen vardag, planering och det praktiska som kommer med att bo hemifrån.”

Åren på Bollerup skapar en unik samhörighet menar Fredrik.
“För ungdomarna finns livet på Bollerup under den här tiden och vi lärare blir en del av det. Vi har en hög lärartäthet och framförallt lärare som väljer att göra mer än de måste. Första gången jag var med när en kull studenter skulle springa ut förstod jag till fullo styrkan i Bollerupandan, strax innan de springer ut samlas alla elever för att krama alla lärare, som ett avsked, då blir det mycket tårar och skratt om vartannat”.