Frågor
& svar

Våra lantbruksinriktningar

Natursköna omgivningar, 150 mjölkkor, 50 Simmental, 350 suggor, 80 tackor, 30 traktorer, fyra traktorsimulator, fyra lastmaskiner och tre skördetröskor, 720 hektar. Vad mer kan en blivande lantbrukare begära?

Vill du ta hand om djur, trädgård, fastigheter, skog, mark eller park?

På Bollerup finns gymnasiesärskola med inriktningarna lantbruk, park eller djur. För dig som vill ha en bredare kunskapsbas finns möjligheten att kombinera två av inriktningarna, till exempel lantbruk och park eller lantbruk och djur. Alla inriktningarna har som huvudmål att eleven efter skolans slut ska klara av en sysselsättning eller ett arbete samt kunna klara sig bra i ett eget boende.

Måltiderna äter man i skolans matsal tillsammans med övriga elever och personal.

Utbildningen är en praktisk fyraårig utbildning och bedrivs med anpassad studiegång för att ge eleverna möjlighet att lära sig yrkeskunnandet i egen takt. Vår pedagogik är att jobba praktiskt så mycket som möjligt även i kärnämnen och vi följer väldigt tydliga regler. I planen finns också längre praktikperioder där eleven följer tiderna på respektive arbetsplats.

Fakta om utbildningen:

  • Första året sker all utbildning på Bollerup.
  • Andra året får eleverna prova på att jobba på gårdar runt Bollerup där de får följa arbetsuppgifter, arbetsrutiner och arbetstider för just dessa gårdar.
  • Tredje året ingår en längre praktikperiod vilket görs i närheten av hemmet. Nu specialiserar sig eleven mer inom det område som de vill arbeta med i framtiden.
  • Fjärde året består i stor utsträckning av arbetsförberedande praktik på lantbruk, parkförvaltning, skogsbruk, grönsaksodling, fastighetsskötsel eller andra lämpliga arbetsplatser.

Parkinriktning

Denna utbildning ger dig kunskaper för att kunna arbeta inom park- och trädgårdsnäringen. Gräsklippning, trädvård, växtkunskap, maskinunderhåll, röjsåg och mycket annat ingår. Huvuddelen av utbildningen är i form av praktiska övningar men det ingår även en mindre del teoretiska lektioner. Exempel på möjliga arbetsplatser är t ex: kyrkogård, hos en fastighetsskötare, på en trädgårdsfirma eller inom parkförvaltning. Traktorkort är inte nödvändigt.

Lantbruksinriktning

Syftet är att du ska lära dig allt du behöver för att kunna arbeta på ett lantbruk. Maskinkörning, reparation och service av maskiner, växtkunskap, byggnadsunderhåll och mycket annat ingår. Huvuddelen av utbildningen är i form av praktiska övningar men det ingår även en mindre del teoretiska lektioner. För att kunna fullfölja en fördjupning inom jordbruk krävs att du har traktorkort vilket du har möjlighet att läsa in i åk 1 och 2.

Djurinriktning

Här är målet att du ska kunna arbeta som djurskötare. På skolan utbildas du i ko-, gris- och fårskötsel. Du får prova på fårklippning, att mjölka kor, att märka och väga, och mycket annat. Det mesta av utbildningen är praktisk men en liten del består av teoretiska lektioner.

Vill du testa våra utbildningar kan du kommer på praktik hos oss i upp till tre veckor innan du börjar. Vill du komma på studiebesök, kontakta vår SYV på tel 0417-185 08 eller syv@bollerup.se