Frågor
& svar

Våra lantbruksinriktningar

Natursköna omgivningar, 150 mjölkkor, 50 Simmental, 350 suggor, 80 tackor, 30 traktorer, fyra traktorsimulator, fyra lastmaskiner och tre skördetröskor, 720 hektar. Vad mer kan en blivande lantbrukare begära?

Maxad praktik och nödvändig teori

Yrkesintroduktionsutbildningen är treårig och är uppbyggd kring att lära genom praktiskt arbete. Huvudmoment i utbildningen är lantbruk, djur (ko, gris, får), skog och maskiner.

Yrkesintroduktion på Bollerup vänder sig till dig som är intresserad av naturbruk men inte är behörig till ett yrkesprogram.

Du får en skräddarsydd yrkesinriktad utbildning med hög grad av individanpassning som ger dig en bra möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Du kommer att läsa kurser som direkt kan kopplas till ett yrke. Ett exempel är när du läser till ett AM/traktorkörkort. För att få ett traktorkort krävs studietimmar, som skolan ger dig. En stor del av utbildningen kommer att vara praktikförlagd. Praktiken gör du framförallt på Bollerup, men också på andra arbetsplatser. Du, din handledare och lärare har kontakt under hela din praktiktid för att stödja och följa upp ditt lärande.

Skolan arbetar målinriktat med att bygga upp förtroendefulla relationer, på så vis kommer du att gradvis utveckla ditt självförtroende och din självständighet.

Efter avslutad utbildning kommer du att vara bra rustad för arbetslivet.

Följande inriktningar på yrkesintroduktion erbjuder Bollerup. Dess utbildningar individanpassas efter dina förutsättningar och mål.

    • Lantbruk / Växtodling
    • Lantbruk / Djur