Frågor
& svar

Våra lantbruksinriktningar

Natursköna omgivningar, 150 mjölkkor, 50 Simmental, 350 suggor, 80 tackor, 30 traktorer, fyra traktorsimulator, fyra lastmaskiner och tre skördetröskor, 720 hektar. Vad mer kan en blivande lantbrukare begära?

Sveriges största skoljordbruk

På Bollerups bördiga marker har den anrika lantbruksskolan huserat i mer än 100 år.

“Det självklara valet för mig som ville arbeta med lantbrukJag hade hört mycket positivt, att det skulle vara bra lärare, att det fanns ett stort skoljordbruk som gjorde att vi kunde lära oss saker ur ett verkligt perspektiv. På riktigt.” förklarar Marie Gardesson sitt val att läsa gymnasiet på Bollerup, idag är hon efter vidare studier på Alnarp och arbete på andra lantbruk tillbaka som lärare på lantbruksintrikningen.

Idag är Bollerup ett av landets största skoljordbruk där över 55 procent av Skånes lantbrukselever går, antalet elever på vår lantbruksinriktning har de senaste åren ökat till över hundra.

123A5761 copy

Dagens lantbruksskola är en omfattande verksamhet med ca 150 mjölkkor som mjölkas i en nybyggd ladugård, samt rekryteringsdjur. Här finns också en avelsbesättning av den vackra rasen Simmental med ca 50 djur. Svinproduktionen omfattar 350 suggor med helintegrerad slaktsvinsuppfödning, vilket blir ca 7 500 grisar varje år. Vi har också en lammproduktion med 80 tackor som förutom att producera lamm också används som naturvårdare.

Arealen är 720 hektar varav ca 480 ha ingår i växtföljden, 130 ha är beten, 87 ha skog och 32 ha park. Maskinparken är generös med ca 30 traktorer, 4 lastmaskiner och 3 skördetröskor samt det senaste miljövänliga tillskottet; fyra traktorsimulator.

För att nå den behörighet du behöver inför högskolestudierna så har du möjlighet at välja till olika naturvetenskapliga kurser. Vi guidar dig gärna så att du gör rätt val för din framtid!

Inriktning Lantbruk:
Djurskötare/ maskinförare
Greenkeeper
Landskapsarkitekt
Trädgårdsmästare/trädgårdsanläggare
Agronom

“Jag trivs väldigt bra i miljön på Bollerup, att bo mitt i själva lantbruket, att få lära sig allt praktiskt som kommer krävas av mig, men samtidigt ha möjligheten att läsa vidare på tex Alnarp, eftersom utbildningen samtidigt är högskoleförberedande.” säger Johan Gränsbo, som pluggar på Bollerups lantbruksinriktning, han säger också:

“Det är en trygg miljö på Bollerup, vi ser till att både välkomna och ta hand om varandra. Jag är inte den mest pratsamma typen men vi alla är i samma sits så det blev det snabbt lättare, eftersom vi bor tillsammans lär vi på kort tid känna varandra utan och innan. Det är många jordnära människor som läser på Bollerup, vi har liknande intressen och efter tre år tillsammans kommer vi att vara vänner för livet.”

123A5792 copy